CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

 

Centar za
socijalnu skrb
Glina

 

Trg doktora Franje Tuđmana 24,
44400 Glina
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Republika Hrvatska

 

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

O nama

Centar za socijalnu skrb Glina je javna ustanova osnovana rješenjem ministarstva socijalne politike i mladih za područje grada Gline…

više…

Organizacija

Sjedište Centra za socijalnu skrb je u Glini, T rg doktora Franje Tuđmana 24. Centar za socijalnu skrb Glina ima podružnicu u Topuskom…

više…

Djelatnost

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama…

više…