Centar za socijalnu skrb Glina – Plan nabave za proračunsku 2016. godinu:

Plan_nabave_2016_-_korisnici_SJN (xlsx)