Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, te na Web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Web stranici Centra za socijalnu skrb Glina ,za prijem u radni odnos socijalnog radnika, izvješćujemo Vas da je donesena odluka o konačnom izboru kandidata.

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, pozvani su na razgovor u Centar za socijalnu skrb Glina,Podružnica Topusko.

Razgovoru se odazvala Lucija Pleadin ,mag.soc.rada iz Karlovca koja je izabrana na radno mjesto socijalne radnice te je s istom sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme dana 19.12.2017 g.

v.d.ravnateljice Branka Kosić,dipl.spec.pedagog

Obavijest o rezultatima javnog natjecaja (pdf)