Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja – 31. prosinac 2020:

Financijska izvjesca za 2020 godinu (xls)

Biljeske uz Financijske izvjestaje za 2020 godinu (pdf)

Potvrda od FINE (pdf)

Referentna stranica (pdf)