Biljeske uz Financijske izvjestaje za 2020 godinu

Bilješke uz Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja – 31. prosinac 2020