Potvrda od FINE

Fina – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja – 31. prosinac 2020