Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN RH broj 93/14, 127/17 i 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2021. godinu u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2021. godinu te Odluke o dopuni Odluke o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u ustanovama socijalne skrbi u 2021. godini KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-8 od 11. studenog 2021. godine, članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina od 24.03.2015. godine, ravnatelj Centra raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj za zaposljavanje pripravnika (pdf)