Financijska izvjesca za 2021 godinu

Godišnja financijska izvješća Centra za socijalnu skrb Glina za 2021. godinu