Poziv za dostavu ponuda – nabava službenog osobnog vozila za Centar za socijalnu skrb Glina:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Nabava sluzbenog vozila (pdf)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave prolaznih detektora metala i nabave ručnih detektora metala u Centru za socijalnu skrb Glina, Podružnica Topusko i izdvojenom Uredu Gvozd:

Odluka – javna nabava detektor metala (pdf)

Poziv za dostavu ponuda – Nabava i ugradnja prolaznih detektora metala i nabava ručnih detektora metala u Centru za socijalnu skrb Glina, Podružnici Topusko i izdvojenom Uredu Gvozd

Poziv za dostavu ponuda – prolaznih i rucnih detektora metala (pdf) 

TROSKOVNIK_- prolaznih i rucnih detektora metala (pdf)

Glina, 12.9.2019. godine

Predmet nabave: Usluge zaštite imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Glina.

Sukladno odredbi čl. 12. st.1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 120/16), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave utvrđen je Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave naručitelja KLASA: 011-02/18-01/9, URBROJ: 2176-139-03-06-18-1, od 01.06.2018. godine.

  1. NARUČITELJ

Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina
Telefon: 044/ 811-660, fax: 044/ 811-663,
e-mail: korisnik025@ mdomsp.hr, web: www.czss-glina.hr
OIB: 92730834243

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima: Ivan Pavičić, mag.iur.,
tel: 044/811-669, fax: 044/811-663
e-mail: korisnik025@ mdomsp.hr

Odgovorna osoba ravnatelj Saša Petrić, mag.soc.rada
tel: 044/ 044/811-662, fax: 044/811-663
e-mail: korisnik025@ mdomsp.hr

Temeljem čl. 76. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Evidencijski broj nabave: 3/2018

Predmet nabave: Usluge zaštite imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Glina.

Mjesto izvršenja usluge: Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina i po potrebi Centar za socijalnu skrb Glina – podružnica Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 14, 44415 Topusko.

Vrijeme izvršenja usluge: svaki radni dan u tjednu, od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 15:00 sati, s 1 (jednim) zaštitarom.

Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude

 

Više u pdf dokumentima:

Poziv za dostavu ponuda – Usluga zastite (pdf)

Troskovnik – Usluga zastite (pdf)

 

Na temelju Upute Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 011-02/18-03/1, URBROJ: 519-06-1-3/I-18-2 od 17. travnja 2018. godine o „PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI KOJIMA JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA“ i članka 24. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Glina raspisuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

  1. PODACI O USTANOVI:

Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina, OIB:92730834243, zastupan po ravnatelju Saši Petrić, mag. soc. rada,

  1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Kupnja i ugradnja te puštanje u rad 9 (devet) klima uređaja – inverterski tip snage 2,6 kw u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Glina /5 komada, te Podružnici Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 14 / 3 komada, te u izdvojenom Uredu Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6/ 1 komad.

  1. TROŠKOVNIK I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Sukladno točci 2. ovog Poziva vodeći računa o svemu potrebnom za dobavu i instaliranje 9 klima uređaja na tri zasebne lokacije Centra za socijalnu skrb Glina. Procijenjena vrijednost kupovine i ugradnje, to jest puštanja u rad 9 klima uređaja ne smije biti veća od =50.000,00 kuna uključujući PDV.

  1. OSTALO:

Za potrebe gore opisanih poslova ovaj će Centar izdati narudžbenicu sukladno točci 2. ovog Poziva. Plaćanje će biti izvršeno po obavljenim radovima  u roku od 30 dana od strane nadležnog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na račun izabranog izvođača po izdanoj narudžbenici. Kriterij za odabir Ponude će biti najniža ponuđena cijena, daljnja mogućnost redovitog servisiranja i održavanja postojećih i novo ugrađenih klima uređaja, a u slučaju istih Ponuda prednost će se dati dobavljaču s područja Grada Gline. Ponude po ovom pozivu se dostavljaju na adresu Centra za socijalnu skrb Glina, pismeno, e-poštom, faxom ili osobnim uručenjem u pisarnici Centra. Rok za dostavu Ponuda po ovom pozivu je 15 dana od dana objave na internetskim stranicama Centra.

Ravnatelj:

                                                                                 Saša Petrić, mag. soc. rada

Poziv za dostavu ponuda – klima (pdf)

Na temelju Upute Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 011-02/18-03/1, URBROJ: 519-06-1-3/I-18-2 od 17. travnja 2018. godine o „PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI KOJIMA JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA“ i članka 24. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Glina donosi

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

  1. PODACI O USTANOVI:

Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina, OIB:      92730834243, zastupan po ravnatelju Saši Petrić, mag. soc. rada, 

  1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Kupnja i dobava osamnaest (18) pretplatničkih linija u pokretnoj telefoniji i mobilnih uređaja s minimalno uključenim u mjesečnu pretplatu: neograničeni pozivi u mreži operatera,350 jedinica tuzemnog prometa prema drugim mrežama, neograničeni SMS prema svim mrežama i 3 GB podatkovnog prometa. Za mobilne uređaje potrebno je dostaviti ponudu za android operativni sustav,  min. 2 GB RAM i 16 GB ROM, te LTE 4 G.

  1. TROŠKOVNIK I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Sukladno točci 2-. ovog Poziva. Procijenjena vrijednost za mobilne uređaje je do =478,40 kn bez PDV-a, a cijena mjesečne pretplate je do =100,00 kn bez PDV-a po liniji, planirani trošak za 24 mjeseca je do =45.000,00 kn bez PDV.

  1. OSTALO:

Za potrebe gore opisanih poslova ovaj će Centar sukladno minimalnim uvjetima iz točke 2. ovog Poziva. Plaćanje će biti izvršavano po dostavljenim mjesečnim računima u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Kriterij za odabir Ponude će biti uz najniža ponuđena cijena i najbolje ponuđeni uvjeti po točci 2. ovog Poziva.. Ponude po ovom pozivu se dostavljaju na adresu Centra za socijalnu skrb Glina, pismeno, e-poštom, faxom ili osobnim uručenjem u pisarnici Centra. Rok za dostavu Ponuda po ovom pozivu je 15 dana od dana objave na internetskim stranicama Centra.

                                                                                             RAVNATELJ:
Saša Petrić, mag. soc. rada

Poziv za dostavu ponuda – mobiteli (pdf)

Odluka o jednom ponudjacu (pdf)

Centar za socijalnu skrb Glina – Plan nabave za proračunsku 2017. godinu:

Plan nabave 2017 (pdf)

Plan usvojen na 5. sjednici održanoj 28. prosinca 2016. godine.

Centar za socijalnu skrb Glina – Plan nabave za proračunsku 2016. godinu:

Plan_nabave_2016_-_korisnici_SJN (xlsx)