Centar za socijalnu skrb Glina

Adresa:
Trg dr. Franje Tuđmana 24,
44400 Glina

Telefon – Centrala: 044/811-660,
Telefon – Ravnatelj: 044/811-662,
Telefax – Glina: 044/811-663

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati
Rad sa strankama: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 13,00 sati
(pauza od 11,00 do 11,30 sati)

Službenik za informiranje:
Milena Sužnjević, dipl. iur.
Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina
Telefon: 044/811-660
e-mailczss.glina@gmail.com

Centar za socijalnu skrb Glina – Podružnica Topusko

Adresa:
Trg bana Josipa Jelačića 14,
44415 Topusko

Telefon – Centrala: 044/885-043,
Telefon – Predstojnik podružnice: 044/885-933,
Topusko – Telefax: 044/885-043

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30 sati
Rad sa strankama: ponedjeljkom i četvrtkom od 7,30 do 15,30 sati
(pauza od 11,00 do 11,30 sati)

OIB: 92730834243
web
www.czss-glina.hr
e-mail
czss.glina@gmail.com