Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14).

Centar za socijalnu skrb Glina je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih za područje Grada Gline, Općine Topusko i Općine Gvozd.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Glina je u Glini, Trg dr. Franje Tuđmana 24.

Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Glina je Saša Petrić, mag. soc. rada

CZSS Glina ima podružnicu koja ima sjedište u Topuskom, Trg bana J. Jelačića 14.

Predstojnik Podružnice Topusko je Nikola Abramović, dipl. ing.

U Centru za socijalnu skrb Glina, zajedno s Podružnicom Topusko, zaposleno je ukupno 16 radnika, od kojih je 11 stručnih radnika i 5 radnika koji obavljaju administrativne, financijske, računovodstvene i tehničke poslove.

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Glina

  1. Marin Kaurić, mag. politologije, predsjednik Upravnog vijeća
  2. Marija Margušić – Novosel, prof. hrvat. jezika i književnosti i etnologije, zamjenica predsajednika UV
  3. Viktorija Šogorić, dipl. soc. radnica, član
  4. Željko Šešerin, struč. spec. kriminalistike, član
  5. Mirjana Ceković, dipl. soc. radnica, član