Poštovani,

obavještavamo vas da će se zbog proglašene epidemije koronavirusa i sukladno izrečenim mjerama opreza za suzbijane širenja zaraze, u Czss Glina i Podružnici Topusko, primati samo korisnici koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga!

Molimo vas da daljnju komunikaciju sa zaposlenicima obavljate
*telefonskim putem: 044/811-660 (Glina) 044/885-040 (Topusko)
*poštom: Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina
Podružnica Topusko, Trg bana J. Jelačića 14, Topusko
*putem e-pošte: czss.glina@gmail.com

Isključivo u iznimnim slučajevima, kad niti jedna od navedenih opcija nije moguća:

 • ulazak u prostor ustanove bit će omogućen na način da se strankama postupno dopusti ulaz ( jedan po jedan)
 • molimo da ne dolazite u prostorije ustanove ukoliko imate respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Budimo odgovorni za vlastito zdravlje i zdravlje naših bližnjih!

 

Odluka o organizacija rada-covid-19-CZSS_Glina (pdf)

POPIS OSOBLJA ZA CZSS GLINA I PODRUŽNICU TOPUSKO:

 

SKUPINA A:

 1. Mirela Žugaj
 2. Irena Bakšić
 3. Martina Josić
 4. Milena Sužnjević
 5. Sanja Golić
 6. Lucija Pleadin
 7. Kristina Krznarević Nišević

 

SKUPINA B:

 1. Anđelka Bogović
 2. Mirjana Ceković
 3. Jelena Sužnjević
 4. Tena Kostanjšek Lupis
 5. Branka Kosić
 6. Marina Žinić
 7. Nikola Abramović
 8. Dubravka Milčić

 

Ravnatelj Saša Petrić i vozač Nenad Anđelić radit će u obije skupine.