Organizacija rada u Centru

Rad u Centru organizira se kroz tri  stručne cjeline.

1. STRUČNA CJELINA  ZA ZAŠTITU DJECE, MLADIH I OBITELJI

 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom području obiteljsko-pravne zaštite,
 • rješavanje o pitanjima vezanim za brak i odnose u braku, odnose roditelja i djece,
 • provođenje postupaka posvojenja
 • sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece,
 • poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži,
 • zaštita prava i interesa djece, zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju,
 • rješavanje u prvom stupnju u poslovima skrbništva nad djecom, te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika,
 • provođenje poslova u vezi s udomiteljstvom djece, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima,
 • poslovi zaštite djece s invaliditetom te
 • drugi poslovi koje odredi ravnatelj.

Poslove obavlja tim u sastavu:
Jovana Blagojević, mag. soc. rada, kontakt: 044/811-683
Anita Romčević, mag. psych., kontakt: 044/811-681
Milena Sužnjević, dipl. iur., kontakt: 044/811-669
Branka Kosić, dipl. spec. pedagog

2. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE

 • poslovi skrbništva za odrasle i osobe nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnost,poslovi zaštite odraslih osoba s invaliditetom,
 • poslovi zaštite starih i nemoćnih osoba,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na  skrb izvan vlastite obitelji odraslim osobama, praćenje prilika smještenih korisnika,
 • sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i sudjelovanje u postupcima zaštite odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu i naknadu do zaposlenja,
 • rješavanje  u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji te  provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja,
 • provođenje poslova u vezi s udomiteljstvom odraslih osoba, izdavanje i obnova dozvola za obavljanje udomiteljstva, nadzor nad radom udomiteljskih obitelji,
 • drugi poslovi koje odredi ravnatelj.

Poslove obavlja tim u sastavu:
Martina Josić, mag. soc. rada, kontakt: 044/811-668
Anita Romčević, mag. psych., kontakt: 044/811-681
Jelena Sužnjević, dipl. pravnica, kontakt: 044/811-667

3. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANA DAVANJA

 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i jednokratnu naknadu, naknade u vezi s obrazovanjem,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu,
 • pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada,
 • poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • drugi poslovi koje odredi ravnatelj

Poslove obavlja tim u sastavu:
Morana Petković, mag. soc. rada., kontakt: 044/811-665
Dragana Maračić, mag. soc. rada, kontakt: 044/811-664
Jelena Sužnjević, dipl. pravnica, kontakt: 044/811-667
Irena Bakšić, mag. soc. rada

Organizacija rada u Podružnici:

Poslove u Podružnicu obavljaju predstojnica i socijalne radnice:

predstojnica, Mirjana Ceković, dipl. soc. radnica
Lucija Pleadin, mag. soc. rada,
Marina Rubeša Šimunić, mag. soc. politike
Dubravka Milčić, dipl. soc. radnica.