Organizacija rada u Centru

Rad u Centru organizira se kroz tri  stručne cjeline.

1. STRUČNA CJELINA  ZA ZAŠTITU DJECE, MLADIH I OBITELJI

 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom području obiteljsko-pravne zaštite,
 • rješavanje o pitanjima vezanim za brak i odnose u braku, odnose roditelja i djece,
 • provođenje postupaka posvojenja
 • sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece,
 • poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži,
 • zaštita prava i interesa djece, zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju,
 • rješavanje u prvom stupnju u poslovima skrbništva nad djecom, te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika,
 • provođenje poslova u vezi s udomiteljstvom djece, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima,
 • poslovi zaštite djece s invaliditetom te
 • drugi poslovi koje odredi ravnatelj.

Poslove obavlja tim u sastavu:

 • Morana Petković, mag. soc. rada – 091/4900-155
 • Jovana Blagojević, mag. soc. rada, 091/4900-169
 • Anita Cestarić, mag. paed. – 091/4900- 023
 • Nikola Trbulin, dipl. iur. – 091/4900-152

2. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE

 • poslovi skrbništva za odrasle i osobe nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnost,poslovi zaštite odraslih osoba s invaliditetom,
 • poslovi zaštite starih i nemoćnih osoba,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na  skrb izvan vlastite obitelji odraslim osobama, praćenje prilika smještenih korisnika,
 • sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i sudjelovanje u postupcima zaštite odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu i naknadu do zaposlenja,
 • rješavanje  u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji te  provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja,
 • provođenje poslova u vezi s udomiteljstvom odraslih osoba, izdavanje i obnova dozvola za obavljanje udomiteljstva, nadzor nad radom udomiteljskih obitelji,
 • drugi poslovi koje odredi ravnatelj.

Poslove obavlja tim u sastavu:

 • Martina Josić, mag. soc. rada – 091/4900-156
 • Medina Jović, mag.soc.rada – 091/4900-162
 • Nina Žutina, dipl. iur. – 091/4900-154

3. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANA DAVANJA

 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i jednokratnu naknadu, naknade u vezi s obrazovanjem,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu,
 • pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada,
 • poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • drugi poslovi koje odredi ravnatelj

Poslove obavlja tim u sastavu:

 • Dragana Maračić Roksandić, mag. soc. rada – 091/4900-153
 • Saša Petrić, mag.soc.rada – 091/4900-150

Organizacija rada u Podružnici:

Predstojnica i stručne radnice u Podružnici Topusko obavljaju poslove stručne cjeline za odrasle sobe i novčana davanja.

 • Predstojnica, Lucija Pleadin Dijačić, mag. soc.rada – 044/885-933
 • Marija Žugaj, mag.soc.rada – 044/885-040; 091/4901-511
 • Dubravka Milčić, dipl. soc. radnica – 044/11-035; 091/4900-158 (Ured Gvozd)