ZAHTJEV-ZA-PRIZNAVANJE-PRAVA-NA-JEDNOKRATNU-NAKNADU